TRAKYA ÜNİVERSİTESİNDE KALİTE VE STRATEJİ EKSENİNDE PLANLAMA KONUŞULDU

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Girişimcilik Topluluğu tarafından organize edilen ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katıldığı Üniversitelerde Kalite ve Strateji Ekseninde Planlama Konferansı, Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferansa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ile dekanlar, müdürler ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından bir açılış konuşması gerçekleştiren Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mahmut Güler, 21. Yüzyılda da kalite, strateji, planlamanın önemini koruyarak devam edeceğini söyledi. Dünyada ve Türkiye’de planlama ve stratejinin modern anlamda başlangıcı ve kullanımı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Güler “1980’li yıllardan sonra refah devlet anlayışından yeni bir liberal dünya düzenine geçişte 5 yıllık planların yeterli olmadığı görüldü. Bunun üzerine sektörel düzeye kadar inen stratejik planlar yapılmaya başlandı. Bu planlarında birbirleriyle bağlantılı ve hiyerarşik düzen içerisinde olması gerekiyor. 2006 yılından itibaren Üniversitemizin de içinde bulunduğu kamu kurumları stratejik planlarını yaparak yürürlüğe koydu. ‘Neredeyiz ve nerede olmak istiyoruz?’ sorularını sorarak planlama hazırlanır. Planlamanın tümüne baktığımızda amaç hedef kaliteye ulaşmaktır. Bu döngüyü de kontrol edip planlıyorsak ve çıktıları da düzeltebiliyorsak başarılı bir süreç geçirdiğimizi kabul ederiz. YÖKAK’ın uyguladığı kalite elçilerini biz üniversite olarak 2 yıldır uyguluyoruz. Her birimimizde kalite sorumlularımız var. Daha iyi ve kaliteli hizmeti nasıl verebileceğimiz arayışı içerisindeyiz. Bugün bu konferansımızla siz değerli katılımcıların değerli birikim ve tecrübelerinden yararlanarak önemli adımlar atma hedefindeyiz.” diyerek konferansa katılan herkese teşekkür etti.

Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Niceliksel üstünlüklerin niteliksel üstünlüklere tercih edildiği bu günlerde ‘Nitelik ve kaliteyi nasıl artırabiliriz?’ sorusuna cevap bulmak ve var olan serüvenimizi açıklamak amacıyla bu konferansı tertip ettik. Kalite ve strateji konusunda Türkiye’nin en otorite isimleri tecrübelerini ve düşüncelerini paylaşmak için bizlerle. Bugün burada konuşulanlar Üniversitemizin kalite anlamında atacağı adımlara büyük katkı sağlayacaktır.” diyerek başta YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Prof. Dr. Ruşen Çakır olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Edirne’de ve Trakya Üniversitesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye’de kalite süreçlerinin 2000’li yıllarda başladığını fakat doğru planlamanın gerçekleşmemesi sebebiyle netice alınamadığını söyledi. 2017’de bağımsız bir kurul olan Yükseköğretim Kalite Kurulunun kurulmasıyla kalite anlayışında önemli adımlar atılmaya başlandığını ve kalitede stratejinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Elmas “Yükseköğretimde amaç, kompleks ve hızlı değişen dünyaya ayak uyduracak mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmek, AR-GE çıktılarını sayı ve nitelik olarak artırmak, bilişim destekli çevik yönetim ve performanstır. 2010’lu yıllardan sonra insanın uyum yeteneği ve teknoloji arasında fark açılmaya başladı. Üniversitelerde kaçınılmaz olarak da bu farkın kapanması için çalışıyorlar. Bu farkın kapanması için iki yol var: Birincisi, herkese yetkinlik kazandırmak; ikincisi, çevik liderlik yönetimidir. Bu iki yöntem uygulanmazsa maalesef dünya farklı bir yere gider, siz farklı bir yere. Yakın gelecekte yükseköğretimin online öğrenme, diploma yerine kısaltılmış kurslar, önceki öğrenmelerin tanınması ve ortaklıklar şeklinde evrilmesi ön görülüyor. Artık insanlara kendi mesleklerinin dışında bireysel beceriler ve insanı insan yapan değerler de eğitim içerisinde öğretilmeye çalışılıyor. Peki Türkiye’de bu süreç nasıl ilerliyor? Avrupa Yeterlilikler Çerçevelerinin yanı sıra Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Alana Özgü Yeterlilikler programlarını hazırladık ama maalesef uygulanamıyor çünkü karmaşık geliyor. İşin özü, eğitim aldığı bölümde kazanacağı bilgi ve becerilerin dışında öğrenciye küresel rekabete hazırlayacak yetkinlik kazandırmasıdır. Peki biz ne yapabiliriz? Akreditasyonun kalbi olan öğrenme çıktılarını buna uygun olarak güncellemek gerekir. Küresel ve bireysel alanda bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak için alan eğitimi dışında en az %25 esnek seçmeli dersler konulabilir ve buna uygun öğrenme ortamları oluşturulabilir.” dedi.

Konuşmasının ikinci bölümünde Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Prof. Dr. Muzaffer Elmas “Üniversiteler kendi planlamalarını yapan özerk kuruluşlardır. Vizyon, misyon, stratejik amaçlar, hedefler, politikalar ve performans göstergelerini kendileri belirlerler. Türkiye’deki duruma bakacak olursak vizyon ve misyonlarımız gerçekten dünya çapında bir nitelikte. Politikalarımız da yine aynı şekilde. Fakat uygulamada sınıfta kalıyoruz. Biz de kalite kurulu olarak ‘Kendi politikalarınızı nasıl uyguluyorsunuz?’ diye kontrol ediyoruz. Bu kontroller neticesinde Kurumsal Bilgiler, Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Yönetim Sistemi, Sonuçlar başlıkları altında değerlendirme sistemimizi hayata geçiriyoruz. Kalitede eğilim, günümüzde kalite sağlama sorumluluğunun kurumun kendisine aittir fikrine doğru dönüşmektedir. Öğrencilerin hiçbir mesleğin ömür boyu sürmeyeceğinin bilincinde olması ve ömür boyu eğitime açık olmaları da ikinci bir eğilimdir. Dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak bir sistem kurulabilirsek dünyayı çabuk yakalayabiliriz. Çünkü dünyanın köklü üniversiteleri değişmek ve dönüşmek zorundalar. Kalite ve akreditasyon süreçleri de bu noktada önem kazanıyor. Dünyada kalite ve akreditasyon denetleme hizmeti veren ajanslar oldukça önemli bir yer kazanmış vaziyette. Biz de Ülkemizde bu sayının bilhassa sosyal bilimler alanında artmasını istiyoruz.” dedi. Kurumların öz değerlendirme süreçlerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Muzaffer Elmas kalite değerlendirme adımlarından bahsetti. Değerlendirme adımlarında web tabanlı bir sistem kullandıklarını ifade eden Prof. Dr. Elmas, sistemi tanıtarak raporlama süreçlerinin bu sistem sayesinde oldukça yalın ve kolay olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin dünyayı yakalaması için değişim ve dönüşümü hızlı bir şekilde sağlaması gerekliliğini ifade eden YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas bunun için de sistem kurmanın önemine vurgu yaptı. Mentalitenin değişmesinin değişim için olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Elmas, Üniversitelerde değişime karşı olan duvarın artık yıkıldığını ifade ederek sözlerini noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın oturum başkanı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ile Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Recep Öztürk’ün panelist olduğu Kalite ve Strateji Ekseninde Üniversite Deneyimleri isimli oturuma geçildi.

Öğleden sonraki oturumlarda ilk olarak Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Ruşen Keleş’in başkanlığında ve Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Görmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Menaf Turan, Doğu Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ve Doç. Dr. Ersun İşçioğlu ile Ankara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ozan Zengin’in panelist olarak katıldığı “Üniversitelerden Planlama Süreci” son olarak da Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut Güler’in oturum başkanlığında Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Şahamet Bülbül, Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Erkan Işığıçok, İstanbul Kültür Üniversitesinden Prof. Dr. Uğur Yozgat’ın panelist olarak katıldığı Yükseköğretimde Kalite Süreci adlı panel düzenlendi.Haber: Fırat Güngör
Editör: Sertan Atasoy
Fotoğraflar: Umut Kozakoğlu & Mustafa Topyanak
Bu içerik 13 Mayıs 2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 439 kez okundu.

Resimler

   Tüm Resimleri İndir

Diğer Haberler» Tüm Haberler

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. CUMHUR KILINÇER’İN BAŞARISI…

Trakya Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cumhur Kılınçer, Nörolojik spinal cerrahları ortak çatı altında buluşturarak iletişimini sağlamak, spinal cerrahi ve periferik sinir cerrahisi konusunda eğitim ve öğretim vermek, güncel gelişmeleri aktarmak, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, klinik, anatomik ve deneysel çalışmaları, çok merkezli araştırmaları koordine ..

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Onkoloji Hemşireliği Derneği iş birliği ile düzenlenen “Onkoloji Hemşireliği Kursu”, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Onkoloji hemşirelerini güncel uygulamalarla aydınlatmak ve hastalığa yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 52 katılımcı yer aldı.  Kalp ve damar hastal..

TRAKYA ÜNİVERSİTELİLER, ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE KURABİYE YAPTI…

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, uygulama etkinlikleri çerçevesinde, Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitim gören gençlerle birlikte kurabiye yaptı.  Etkinliğin uygulama sorumluları Melisa Serçiler, Nursena Aktaş, Ayça Dörtgöz ve Fat..

TRAKYA ÜNİVERSİTELİLER, İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK UYGULAMASI İLE FARK YARATIYOR…

Öğrencilerinin yabancı dil yeterliliğine katkı sağlamak amacıyla sürekli projeler geliştiren Trakya Üniversitesi, örnek bir projeye daha imza attı. Çağın ihtiyaçlarına uygun, donanımlı bireyler yetiştiren Trakya Üniversitesi, yeni projesiyle, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de destek oluyor. Proje ile birlikte, akreditasyon süreçlerinden başarıyla geçen ve bağımsı..

Etkinlikler» Tüm Etkinlikler

20
Kas
HER YÖNÜYLE İPSALA SEMPOZYUMU

Her Yönüyle İpsala Sempozyumu İpsala ve civarındaki buluntular ışığında bölgedeki kültürel gelişim süreçlerinin önemli izlerini ortaya koyan yerleşimlerin tarihselleştirilmesinin 7500 ve 8000 yılı rahatlıkla aştığı görülmektedir. Bugün Türkiye Trakya'sı sınırları içinde kalan belli başlı koloniler veya kent-devletleri arasında İpsala da bulunuyordu. İpsala, eski bir Trak kentidir. Milattan önce 4..