TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. İBRAHİM KAMİL’İN SEKİZ CİLTTEN OLUŞAN YENİ ESERİ…

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Kamil’in 8 ciltlik “Bulgaristan Türkleri ve Göçler: Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri” adlı eseri Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlandı. Doç. Dr. İbrahim Kamil, Rektörlük Makamına gerçekleştirdiği ziyaretle kitabını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti. Ziyarette Doç. Dr. İbrahim Kamil hem yeni kitabı hem de 2017’de editörlüğünde yayınlanan “Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015)” kitabı ile ilgili bilgiler verdi.

Çalışmaya göre; Bulgaristan Komünist Partisi (BKP) Merkez Komitesi tarafından “Tek Milletli Sosyalist Bir Bulgar Toplumu” yaratmak uğruna ülkesindeki azınlıklara yönelik zorla isim değiştirme, baskı ve zulüm yoluyla asimile etme uygulamalarını nasıl ve hangi yolla gerçekleştireceğine yönelik bir dizi gizli kararlar alınmıştır. Bu kararlar çerçevesinde Bulgaristan’daki Türkler, Pomak ve Romanlar Türkiye’ye göç etmek zorunda bırakılmış; bu göçler 1950-1951, 1968-1978 ve 1989 yıllarında gerçekleşmiştir.

“Siyasi Tarih Disiplini” çerçevesinde ele alınan uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan eserde, Bulgaristan’ın; hem azınlık ve insan hakları çerçevesinde hem de ülke vatandaşı olmaları nedeniyle Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin belirleyici etkeni olan Türk ve Müslümanlara yönelik yaklaşımı tespit edilmek istenmiştir. Bulgaristan Türklerine yönelik tarihsel sürece yayılan ve göç etmelerine sebep olan bir “Zorla İsim Değiştirme” operasyonu yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tür ideolojik, siyasal, sosyal ve ekonomik gerekçeler ileri sürülmüştür? gibi sorulara cevap aranan çalışmada 1984/1985’te Devlet Başkanı Todor Jivkov’un önderliğinde Bulgaristan siyasal yönetiminin başlattığı “Zorla İsim Değiştirme” operasyonuna özel önem verilmiş, BKP’nin kararları ve göçler hakkında elde edilen belgeler sekiz cilt halinde hazırlanmıştır.

Ayrıca konu ile ilgili elde edilen arşiv belgelerinin genç araştırmacıların hizmetine sunulması ve bu kapsamda, BKP belgelerinden faydalanarak Bulgar hükumetlerinin Bulgaristan’daki Türk azınlığına yaklaşımını tespit etmek amaçlanmıştır.

Ziyarette Doç. Dr. İbrahim Kamil, bu kapsamlı eserin ortaya çıkmasına vesile olan belgeleri temin etme ve kitabın yazım sürecine değinerek “Belirlenen konu ve tarih aralığını kapsayan BKP belgelerinin on binlerce sayfası gözden geçirildi ve okundu. Arşivleme sistematiği içerisinde konu ile ilgisi olduğu düşünülen fonu bulmak, klasörleri getirtmek, dosyaları ayıklamak ve her dosyadaki belgeleri sayfa sayfa incelemek de epey zaman aldı. Uzun soluklu ve kapsamlı bir şekilde hazırlanan eserde yer alan konu ile ilgili elde edilen arşiv belgelerinin genç araştırmacılara faydalı olmasını diliyorum.” dedi. Doç. Dr. İbrahim Kamil, ayrıca ilgi ve desteğini her zaman hissettiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Doç. Dr. İbrahim Kamil’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Trakya Üniversitesi olarak Balkan Araştırma Enstitümüz, kütüphanelerimizde yer alan sayısız eser, gerçekleştirdiğimiz projeler ile hem Ülkemize hem Balkanlara büyük değer katıyoruz. Üniversitemizin çok değerli hocaları da, üniversite yönetimimiz gibi sahip olduğumuz mirasa, tarihi geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkmakta ve gelecek nesillere aktarmak için çok büyük emekler sarf etmektedir. Bugün değerli hocamız Doç. Dr. İbrahim Kamil’in büyük bir emek harcayarak hazırladığı eserle Üniversitemize katmış olduğunu değer için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette ayrıca Doç. Dr. İbrahim Kamil editörlüğünde yayınlanan “Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015)” kitabı ile ilgili Balkanların yakın tarihi konusunda görülen eksikliği tamamlamak ve bölge devletlerinin siyasal, ekonomik gelişmeleri ile dış politikalarına ışık tutmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Çalışmaya göre, “Soğuk Savaş Döneminde Balkan Devletleri bir taraftan kurumsal, siyasal ve ekonomik düzenlerinde değişikliklere giderken diğer taraftan komşuları ve uluslararası aktörlerle ilişkilerini geliştirme arayışında olmuşlardır. Bu arayış günümüzde de devam etmekte konuya ilgi duyanlar, akademisyenler ve siyasetçiler tarafından Soğuk Savaş sonrası Balkan Devletlerinde ne gibi gelişmelerin yaşandığı yakından izlenmektedir”. Bu ilgi neticesinde ortaya çıkan çalışmada yer alan makalelerin her biri alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.

Format itibarıyla Soğuk Savaş sonrası Balkan Devletlerinin siyasal, ekonomik yapılanmaları ile dış politikalarının nasıl bir yön takip ettiği analiz edilmeye çalışılmıştır. Derleme; “Soğuk Savaş Sırasında Balkanlar”, “Soğuk Savaş’ın Sonu: Dağılan Yugoslavya Sonrası Kurulan Devletler”, “Soğuk Savaş Sonrasında Diğer Balkan Devletleri başlığını taşımaktadır”, “Soğuk Savaş Sonrası Büyük Devletlerin ve Uluslararası Örgütlerin Balkanlar Politikası” başlıklarıyla incelenen dört ana bölümden oluşmuştur.

Haber: Aslıhan ŞAYİN
Editör: Fırat GÜNGÖR
Fotoğraflar: Mustafa TOPYANAK

Bu içerik 18 Nisan 2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 558 kez okundu.

Resimler

   Tüm Resimleri İndir

Diğer Haberler» Tüm Haberler

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. CUMHUR KILINÇER’İN BAŞARISI…

Trakya Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cumhur Kılınçer, Nörolojik spinal cerrahları ortak çatı altında buluşturarak iletişimini sağlamak, spinal cerrahi ve periferik sinir cerrahisi konusunda eğitim ve öğretim vermek, güncel gelişmeleri aktarmak, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, klinik, anatomik ve deneysel çalışmaları, çok merkezli araştırmaları koordine ..

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Onkoloji Hemşireliği Derneği iş birliği ile düzenlenen “Onkoloji Hemşireliği Kursu”, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Onkoloji hemşirelerini güncel uygulamalarla aydınlatmak ve hastalığa yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 52 katılımcı yer aldı.  Kalp ve damar hastal..

TRAKYA ÜNİVERSİTELİLER, ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE KURABİYE YAPTI…

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, uygulama etkinlikleri çerçevesinde, Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitim gören gençlerle birlikte kurabiye yaptı.  Etkinliğin uygulama sorumluları Melisa Serçiler, Nursena Aktaş, Ayça Dörtgöz ve Fat..

TRAKYA ÜNİVERSİTELİLER, İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK UYGULAMASI İLE FARK YARATIYOR…

Öğrencilerinin yabancı dil yeterliliğine katkı sağlamak amacıyla sürekli projeler geliştiren Trakya Üniversitesi, örnek bir projeye daha imza attı. Çağın ihtiyaçlarına uygun, donanımlı bireyler yetiştiren Trakya Üniversitesi, yeni projesiyle, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de destek oluyor. Proje ile birlikte, akreditasyon süreçlerinden başarıyla geçen ve bağımsı..

Etkinlikler» Tüm Etkinlikler

20
Kas
HER YÖNÜYLE İPSALA SEMPOZYUMU

Her Yönüyle İpsala Sempozyumu İpsala ve civarındaki buluntular ışığında bölgedeki kültürel gelişim süreçlerinin önemli izlerini ortaya koyan yerleşimlerin tarihselleştirilmesinin 7500 ve 8000 yılı rahatlıkla aştığı görülmektedir. Bugün Türkiye Trakya'sı sınırları içinde kalan belli başlı koloniler veya kent-devletleri arasında İpsala da bulunuyordu. İpsala, eski bir Trak kentidir. Milattan önce 4..