“TEKNOLOJİYE KÖPRÜ” BİLGİLENDİRME TOPLANTISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE DÜZENLENDİ

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ), Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (TÜTAGEM), Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Edirne TİM-TEB Girişim Evi ortaklığı ile Mühendislik Fakültesinde “Teknolojiye Köprü Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Murat Tahir Altınbalık, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Semiha Öztuna, Merkezin faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek “Rektörlük bünyesinde yapılandırılan Merkezin görev ve faaliyet alanları; Üniversite ile sanayi arasında iş birliğini geliştirmek, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler vermek, proje geliştirme/yönetim hizmetleri için sanayi ile üniversite arasında kontratlı Ar-Ge projelerin yapılmasını sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi konusunda akademisyenlere yol göstermek, şirketleşme ve girişimcilik alanlarında öğrenci ve akademisyenlere yönelik faaliyetler yürütmektir.” dedi.

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emre Atılgan konuşmasında öğretim elemanlarına yönelik ulusal ve uluslararası proje desteklerinden bahsederek “Merkezimizde görev yapan ekibimiz ile ulusal ve uluslararası fon programlarının takibi yapılarak proje fikri olan akademisyenlerin uygun fon programlarına yönlendirilmesi ve proje başvuru dosyasının ilgili programın usul ve esaslarına göre değerlendirilerek düzenlenmesi konusunda teknik destek veriyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca öğretim elemanlarının dış kaynaklı danışmanlık yaptığı projelerde izleyecekleri yol hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Atılgan, bu konuda Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin aktif rol aldığını bir kez daha vurguladı.

İl Temsilci olduğu KÜSİ hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Oğuzhan Erdem, gerçekleştirdikleri faaliyetler neticesinde bir model geliştirdiklerini açıklayarak “Edirne KÜSİ ekibi ve ETSO ile ortak çalışmalar sonucu oluşturulan online portala ‘www.edirnesanayi.net’ adresinden erişilebiliyor. Site içerisinde KÜSİ Tez Havuzu var. Buraya girdiğimizde öğrenci, öğretim üyesi ve firma girişi var. Firmamız buraya girdiği zaman tezle ilgili bir başlık verdiğinde hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz bu tezlerin listesini görebiliyorlar. Bu listeyi gördüklerinde oradaki tezlere başvuru yapabiliyorlar. Bu sayede hangi firmadan gelen konuyla, hangi öğretim görevlimizin ve hangi öğrencimizin eşleştiğini otomatik görüyoruz ve sanayicimizle bir araya getiriyoruz.” dedi ve KÜSİ faaliyetlerini artırmaya yönelik girişimlere devam edeceklerini de vurguladı.

Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ayhan Aytaç “Merkezimizin amacı; üniversite öğrencisinin yaratıcı ve yenilikçi projeleri hayata geçirebilen girişimci niteliğe ve beceriye sahip bireyler olarak yetişmesini ve mezun olmasını; kendi işini kuran mezunlarımızın istihdam yaratan, üretim yapan girişimciler olarak Türk ekonomisine ciddi katkılarda bulunmalarını; kendi işini kurmayı düşünmeyen öğrencilerin de girişimciliği bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini sağlamaktır.” diyerek merkezde gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.

Toplantı, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut’un Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgi vermesiyle devam etti. Dr. Öğr. Üyesi Bulut, patent ve faydalı model başvurularında bulunacak akademisyenlerin izleyecekleri yol hakkında bilgilendirmeler yaptı ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu konuda aktif rol aldığını belirtti.

Trakya Teknopark Yönetici A.Ş Genel Müdürü Barış Kocabıyık, Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ni tanıtarak ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler ve akademisyenlerin bu bölgelerde yer alabileceğini söyledi. Firmalara ve akademisyenlere sağlanan destekler konusunda bilgilendirmeler yapan Kocabıyık, bölgede faaliyet gösteren firma sayısının 40 olduğunu ve bunlardan 10 tanesinin akademisyenlere ait olduğunu sözlerine ekledi.

TÜTAGEM Müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bağcı, Merkez bünyesinde bulunan laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgiler vererek hedeflerinin akademik çalışmalara dünya ile rekabet edecek ölçüde bilimsel alt yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Trakya Teknopark Yönetici A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Edirne TİM-TEB Girişim Evi Proje Sorumlusu İlke Kocabıyık, konuşmasında “TİM-TEB Girişim Evleri’nin amacı bulunduğu illerde yenilikçi, yüksek katma değerli, ihracat potansiyeline sahip girişimcileri ve girişimci işletmeleri geliştirme ve güçlendirmektir. 10 ilde faaliyet gösterme hedefine ulaşan TİM-TEB Girişim Evleri; bugün Ülkemizin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesine katkı veren öncü kuruluşlardan birisidir. Aynı zamanda TÜBİTAK BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olarak teknolojik iş fikrine sahip girişimcilerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin başvuruları kabul edilmektedir.” ifadelerine yer vererek yürüttükleri programlar hakkında bilgiler verdi.
Bilgilendirme toplantıları Üniversitemizin diğer birimlerinde yapılmaya devam edecektir.Editör: Sertan Atasoy
Bu içerik 16 Mayıs 2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 211 kez okundu.

Resimler

   Tüm Resimleri İndir

Diğer Haberler» Tüm Haberler

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU, EDİRNE LİSESİ İLE BULUŞTU

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mezun olduğu Edirne Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Edirne Lisesi’nin başlattığı, “İlham Veren Sohbetler” etkinlikleri kapsamında Edirne Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gerçekleştirdiği söyleşide hayatından kesitler sunarken öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı. Lisenin konferan..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDEN RAMAZANDA ORUÇ VE SAĞLIKLI BESLENME TOPLANTISI

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, Ramazan ayında doğru beslenme konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen toplantıda, Dr. Öğretim Üyesi Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ile kronik bir hastalığı olan kişilerin dikkat etmesi gereken ..

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME ÇALIŞMALARINI SUNDU

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi son sınıf öğrencileri, bölüm öğretim elemanlarının katılımı ile bitirme çalışmalarını sunum ve poster olarak gerçekleştirdiler.Sunum ve poster çalışmalarına öğretim elemanlarının yaptığı değerlendirme sonunda birinciliği Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Güler danışmanlığında Aykut Parlak “Bazı Vicia L. Türlerinin ITS Bölgesine Göre Filogenetik Anal..

YENİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDAN YILSONU KONSERİ

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,  Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde Yıl Sonu Konseri düzenlendi. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda müzik eğitim alan ve mezun olan öğrencilerin performans sergilediği konser; Orkestra, Orff Çalgıları Topluluğu, Türk Müziği Korosu ve Çok Sesli Koro olmak üzere üç bölümden oluştu. Konserin..