“TEKNOLOJİYE KÖPRÜ” BİLGİLENDİRME TOPLANTISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE DÜZENLENDİ

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ), Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (TÜTAGEM), Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Edirne TİM-TEB Girişim Evi ortaklığı ile Mühendislik Fakültesinde “Teknolojiye Köprü Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Murat Tahir Altınbalık, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Semiha Öztuna, Merkezin faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek “Rektörlük bünyesinde yapılandırılan Merkezin görev ve faaliyet alanları; Üniversite ile sanayi arasında iş birliğini geliştirmek, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler vermek, proje geliştirme/yönetim hizmetleri için sanayi ile üniversite arasında kontratlı Ar-Ge projelerin yapılmasını sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi konusunda akademisyenlere yol göstermek, şirketleşme ve girişimcilik alanlarında öğrenci ve akademisyenlere yönelik faaliyetler yürütmektir.” dedi.

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emre Atılgan konuşmasında öğretim elemanlarına yönelik ulusal ve uluslararası proje desteklerinden bahsederek “Merkezimizde görev yapan ekibimiz ile ulusal ve uluslararası fon programlarının takibi yapılarak proje fikri olan akademisyenlerin uygun fon programlarına yönlendirilmesi ve proje başvuru dosyasının ilgili programın usul ve esaslarına göre değerlendirilerek düzenlenmesi konusunda teknik destek veriyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca öğretim elemanlarının dış kaynaklı danışmanlık yaptığı projelerde izleyecekleri yol hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Atılgan, bu konuda Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin aktif rol aldığını bir kez daha vurguladı.

İl Temsilci olduğu KÜSİ hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Oğuzhan Erdem, gerçekleştirdikleri faaliyetler neticesinde bir model geliştirdiklerini açıklayarak “Edirne KÜSİ ekibi ve ETSO ile ortak çalışmalar sonucu oluşturulan online portala ‘www.edirnesanayi.net’ adresinden erişilebiliyor. Site içerisinde KÜSİ Tez Havuzu var. Buraya girdiğimizde öğrenci, öğretim üyesi ve firma girişi var. Firmamız buraya girdiği zaman tezle ilgili bir başlık verdiğinde hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz bu tezlerin listesini görebiliyorlar. Bu listeyi gördüklerinde oradaki tezlere başvuru yapabiliyorlar. Bu sayede hangi firmadan gelen konuyla, hangi öğretim görevlimizin ve hangi öğrencimizin eşleştiğini otomatik görüyoruz ve sanayicimizle bir araya getiriyoruz.” dedi ve KÜSİ faaliyetlerini artırmaya yönelik girişimlere devam edeceklerini de vurguladı.

Trakya Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ayhan Aytaç “Merkezimizin amacı; üniversite öğrencisinin yaratıcı ve yenilikçi projeleri hayata geçirebilen girişimci niteliğe ve beceriye sahip bireyler olarak yetişmesini ve mezun olmasını; kendi işini kuran mezunlarımızın istihdam yaratan, üretim yapan girişimciler olarak Türk ekonomisine ciddi katkılarda bulunmalarını; kendi işini kurmayı düşünmeyen öğrencilerin de girişimciliği bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini sağlamaktır.” diyerek merkezde gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.

Toplantı, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut’un Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgi vermesiyle devam etti. Dr. Öğr. Üyesi Bulut, patent ve faydalı model başvurularında bulunacak akademisyenlerin izleyecekleri yol hakkında bilgilendirmeler yaptı ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu konuda aktif rol aldığını belirtti.

Trakya Teknopark Yönetici A.Ş Genel Müdürü Barış Kocabıyık, Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ni tanıtarak ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler ve akademisyenlerin bu bölgelerde yer alabileceğini söyledi. Firmalara ve akademisyenlere sağlanan destekler konusunda bilgilendirmeler yapan Kocabıyık, bölgede faaliyet gösteren firma sayısının 40 olduğunu ve bunlardan 10 tanesinin akademisyenlere ait olduğunu sözlerine ekledi.

TÜTAGEM Müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bağcı, Merkez bünyesinde bulunan laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgiler vererek hedeflerinin akademik çalışmalara dünya ile rekabet edecek ölçüde bilimsel alt yapı oluşturmak olduğunu söyledi.

Trakya Teknopark Yönetici A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Edirne TİM-TEB Girişim Evi Proje Sorumlusu İlke Kocabıyık, konuşmasında “TİM-TEB Girişim Evleri’nin amacı bulunduğu illerde yenilikçi, yüksek katma değerli, ihracat potansiyeline sahip girişimcileri ve girişimci işletmeleri geliştirme ve güçlendirmektir. 10 ilde faaliyet gösterme hedefine ulaşan TİM-TEB Girişim Evleri; bugün Ülkemizin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesine katkı veren öncü kuruluşlardan birisidir. Aynı zamanda TÜBİTAK BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olarak teknolojik iş fikrine sahip girişimcilerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin başvuruları kabul edilmektedir.” ifadelerine yer vererek yürüttükleri programlar hakkında bilgiler verdi.
Bilgilendirme toplantıları Üniversitemizin diğer birimlerinde yapılmaya devam edecektir.Editör: Sertan Atasoy
Bu içerik 16 Mayıs 2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 263 kez okundu.

Resimler

   Tüm Resimleri İndir

Diğer Haberler» Tüm Haberler

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. CUMHUR KILINÇER’İN BAŞARISI…

Trakya Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cumhur Kılınçer, Nörolojik spinal cerrahları ortak çatı altında buluşturarak iletişimini sağlamak, spinal cerrahi ve periferik sinir cerrahisi konusunda eğitim ve öğretim vermek, güncel gelişmeleri aktarmak, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, klinik, anatomik ve deneysel çalışmaları, çok merkezli araştırmaları koordine ..

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Onkoloji Hemşireliği Derneği iş birliği ile düzenlenen “Onkoloji Hemşireliği Kursu”, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Onkoloji hemşirelerini güncel uygulamalarla aydınlatmak ve hastalığa yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 52 katılımcı yer aldı.  Kalp ve damar hastal..

TRAKYA ÜNİVERSİTELİLER, ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE KURABİYE YAPTI…

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, uygulama etkinlikleri çerçevesinde, Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitim gören gençlerle birlikte kurabiye yaptı.  Etkinliğin uygulama sorumluları Melisa Serçiler, Nursena Aktaş, Ayça Dörtgöz ve Fat..

TRAKYA ÜNİVERSİTELİLER, İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK UYGULAMASI İLE FARK YARATIYOR…

Öğrencilerinin yabancı dil yeterliliğine katkı sağlamak amacıyla sürekli projeler geliştiren Trakya Üniversitesi, örnek bir projeye daha imza attı. Çağın ihtiyaçlarına uygun, donanımlı bireyler yetiştiren Trakya Üniversitesi, yeni projesiyle, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de destek oluyor. Proje ile birlikte, akreditasyon süreçlerinden başarıyla geçen ve bağımsı..

Etkinlikler» Tüm Etkinlikler

20
Kas
HER YÖNÜYLE İPSALA SEMPOZYUMU

Her Yönüyle İpsala Sempozyumu İpsala ve civarındaki buluntular ışığında bölgedeki kültürel gelişim süreçlerinin önemli izlerini ortaya koyan yerleşimlerin tarihselleştirilmesinin 7500 ve 8000 yılı rahatlıkla aştığı görülmektedir. Bugün Türkiye Trakya'sı sınırları içinde kalan belli başlı koloniler veya kent-devletleri arasında İpsala da bulunuyordu. İpsala, eski bir Trak kentidir. Milattan önce 4..