MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE ÜNİVERSİTEMİZDEN ORTAK ÇALIŞTAY

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz ev sahipliğinde 16-17 Ocak 2018 tarihleri arasında Roman çocukların eğitime devamlılığını sağlamak amacıyla çalıştay gerçekleştirildi. Üniversitemiz Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen Roman Çalıştayı açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in yanı sıra Bakan Müşaviri Ömer Akar, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özcan Aygün, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selma Sol, Roman Federasyonu Temsilcileri  Bahattin Ulusoy, Adnan Demirez ile dernek başkanları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu konuşmasında “Gerçekleştirilen çalıştayda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Trakya Üniversitesi ile yaptığımız başarılı çalışmalar bizler için önemli.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Milli Eğitim Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında daha önce Türkiye'de yaşayan diller ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik seçmeli Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında ‘Arnavutça’ ve ‘Boşnakça’ okutulması için iş birliği protokolü gerçekleştirilmiş ve protokol gereğince Edebiyat Fakültemiz Boşnak Dili ve Edebiyatı ile Arnavut Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları tarafından öğretim materyalleri ve kitapları hazırlanarak Bakanlığın Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçirilmişti. Gelinen noktada Arnavutça ve Boşnakça ders kitapları ile öğretim materyallerinin öğrencilere ulaştığını görüyoruz. Trakya Üniversitesinin bölge coğrafyasındaki konumu ve yeri itibariyle Balkan dilleri açısından bir eğitim üssü olması fikri evvelden beridir vardır. Geçmişten gelen bu anlayış ve çabalar bu süreçle ilk somut meyvesini verdi. Bunun yanı sıra Üniversitemiz Roman dili ve kültürüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitümüz bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmek üzere kurulmuş Ülkemiz ve Balkanlar’daki ilk ve tek enstitüdür. Enstitümüz, Roman kültürüne yönelik bilimsel çalışmaları ile bu alandaki akademik boşluğu gidermeyi de hedeflemektedir. Bu çalışmalardan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı da bu Roman Çalıştayı’nı Üniversitemizde düzenlemek istedi. Bu durum Üniversitemiz için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde duyduğumuz ikinci gurur vesilesidir. Yerelde yerel sorunlarla ilgilenen, evrenselde evrensel sorunlara çözüm üretme çabasında olan Üniversitemiz için her iki çalışma da büyük bir onur kaynağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na Üniversitemiz ile yakın iş birliği içerisinde oldukları için teşekkür ederim. Okullara uyum ve devamlılık sorunu yaşayan dezavantajlı öğrencilerin sorunlarının Üniversitemizde gerçekleştirilecek bir çalıştayda ele alınarak değerlendirilecek olmasının yanında Milli Eğitim Bakanlığının burada oluşturacağı stratejileri tüm Türkiye’ye uygulayacak olması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Sözünü ettiğimiz gibi dezavantajlı gruplara ilişkin Üniversitemiz bünyesinde bulunan araştırma enstitüsünde çalışma ve faaliyetler içerisinde olan değerli hocalarımız var. Burada bulunan akademisyen ve bu işe gönül vermiş kıymetli kişilerce bu konu hakkındaki sorunların tartışılacağı iki gün sürecek bir çalıştay gerçekleşecek. Bilimsel araştırma verileri incelendiğinde okul başarısında en önemli faktörün disiplin olduğu anlaşılmaktadır. Bir çocuk sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve kurallı bir şekilde günlük gerçekleştirmesi gereken faaliyetleri icra ediyorsa öğrencinin başarılı olduğunu görüyoruz. Bu çalıştay ile bir çocuğun, bir öğrencinin bütün yaşamı boyunca düstur edinmesi gereken konulara öncülük edeceğiz. Bu manada burada tartışılacak pek çok konu önemli ve değerli. Bakanımıza ve Genel Müdürümüze Üniversitemize gelerek çalışmaları yakından takip ettiği için teşekkür eder, başarılı bir çalıştay olmasını temenni ederim.” dedi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Bakan İsmet Yılmaz’ın burada gerçekleştirilecek Roman Çalıştayı’nı çok önemli bulduğuna vurgu yaparak katılımcılara Bakan İsmet Yılmaz’ın selamlarını iletti. Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, “Ülkemizin güzide kentlerinden biri Edirne’de çok önemli bir konu için bir araya geldik. Medeniyetler beşiği olan Ülkemizde kalkınmada birinci önceliğimiz müreffeh bir Türkiye olarak yolumuza devam etmektir. Amacımız bu yolda kültürler arası tarih dokusunu koruyarak daha güçlü ve daha hızlı adımlar atmaktır. Ülkemizde yaşayan Romanlar yüzyıllardır Anadolu’da, Trakya’da Türkiye’nin kültürel yapısını meydana getirerek gelenekleri ve değerleri oluşturarak bu toprakların kadim sakinlerinden olmuşlardır. Türkiye’nin farklı coğrafyalarından esen her rüzgarın ayrı bir rengi ile tek bir renge bürünerek gönüllere dokunmak, yıllardır süregelen kardeşliği, dostluğu, hoşgörüyü, birlik ve beraberliği güçlendirmiştir. Birlik ve beraberliğe her zaman olduğu gibi ve hatta daha fazla ihtiyacımız olan dönemlerdeyiz. Her geçen gün artan nüfus yoğunluğu ve bu noktadaki yeni sorunlar kalıcı çözümler bulma ve geliştirme çalışmaları yapmamızı gerekli kılıyor. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahı içinde yaşamalarının, temel ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim, sağlık, konut ve istihdam alanlarında sadece günü kurtaran değil, köklü ve geleceği içine alan çalışmalar yapma bilincindeyiz. Her insanın en temel hakları arasında yer alan eğitim hakkı çocuğun kişiliğine, kendisini ilgilendiren konularda kendisini ifade etme hakkına fiziksel ve kişisel onuruna saygı içerir. Eğitim hakkı vazgeçilemez ve devredilemez nitelikte bir hak olup herkesin ırk, cinsiyet, etnik ya da sosyal-kültürel, din ya da politik görüş, yaş ya da engellilik ve benzer haline bakılmaksızın temel eğitimden yararlanmasını ifade eder. Bu sürecin gerçekleşmesinin ilk şartı, çocuğun nitelikli ve sürekli bir biçimde eğitim hakkından yararlanmasıdır. Bu bağlamda Roman çocuklarımızın eğitime erişim ve devamının sağlanması ile kaliteli eğitim olanaklarından daha iyi yararlanabilmeleri için stratejiler belirlemek, çocuklarımızın okullarda karşılaştıkları problemlere iş birliği içerisinde çözümler üretmek amacıyla Bakanlık olarak birçok çalışma yürütmekteyiz ve bugün bu çalışmalardan biri olan Roman Çalıştayı’nı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, çocukların ve gençlerin gelecekte başarılı ve mutlu bireyler olmaları için gerekli çalışmaları yapmayı sürdürdüklerine vurgu yaparak, “Her çocuğun kaliteli eğitim alarak bir üst öğrenime yönlendirilmesi gerekliliği bilinci ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bakanlık olarak özellikle son yıllarda ‘başta dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere tüm öğrencilerimizin eğitim imkânlarından eşit oranda yararlanmalarını sağlamak’ hassasiyetle yaklaştığımız konular arasında Roman çocuklarımız da yer almaktadır. Bu kapsamda aldığımız kararlar, yürüttüğümüz çalışmalar birbirini tamamlar niteliktedir. Bu ana başlıklarımız hükümet programımızda da yer almaktadır. Bu programlarla Hükümetimiz, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek misyonunu üstlenmiştir. Dezavantajlı gruplar içerisinde olmaları nedeniyle sosyal içerme kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet verilen gruplar içinde yer alan Roman vatandaşlar için öncelikle, Romanlara Yönelik Sosyal Politika Ülke Strateji Belgesi yayınlandı ve bu belgeyi esas olarak hazırlanan eylem planı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, akademik çevrelerin görüşleri alınarak uygulamaya konuldu. Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda önemli sorumluluklar taşımakta, bu kapsamda yapılan çalışmaları hassasiyetle ve büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Özellikle okula devam sorunu yaşayan ve başarı desteğine ihtiyacı olan dezavantajlı öğrencilerimize odaklanmış bulunuyoruz. Farklı çalışma ve projelerimizle bireylerin sınıfta, okulda, sosyal yaşamın her alanında toplumsal süreçlerde etkin bir biçimde var olmalarını destekleyen adımlar atıyoruz. Bir eğitim sisteminin kalitesi, dezavantajlı çocuklara verdiği destekle ölçülür. Biz, her adımımızı, bu bilinçle atıyoruz. Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu düşüncesi ile her türlü ayrımcılıkla mücadele ederek tüm çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in konuşmasının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından kendilerine teşekkür plaketi ve hediye takdimi gerçekleştirildi.

Çalıştay sunumlar ile devam etti.
Bu içerik 22 Ocak 2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1331 kez okundu.

Resimler

   Tüm Resimleri İndir

Diğer Haberler» Tüm Haberler

YENİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE “MİRASIMIZIN İZİNDE: BALKANLAR’DA TÜRKLER” PANELİ

Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop ve KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun yanı sıra Türkiye ve Balkanlar’ın siyaset, akademi ve sivil toplum alanında önde gelen isimlerinin katılımıyla, Trakya Üniversitesi ve KADEm Tekirdağ Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen “Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı” ka..

BALKAN TÜRK KADINLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE BULUŞTU...

“Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı”, TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla Edirne’de gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen “Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı”, 16 Şubat 2019’da Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Edirne’de gerçek..

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ve KADEM TEKİRDAĞ TEMSİLCİLİĞİ’NDEN “MİRASIMIZIN İZİNDE: 1. BALKAN-TÜRK KADIN ÇALIŞTAYI”

Trakya Üniversitesi, KADEM Tekirdağ Temsilciliği’nin iş birliği ile hayata geçirilen ve Balkanlar’daki soydaş kadınların sorunlarına çözüm önerileri sunulması amaçlanan “Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı” etkinliğine ev sahipliği yapacak. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde, 16 Şubat 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte, TBMM Başkanveki..

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN SOSYAL ÇOCUK AKADEMİSİ…

Trakya Üniversitesi’nin Gönül Elçileri-Geleceğim Sensin projesi kapsamında, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimi almaya devam eden ve kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir konser veren Edirneli ilk ve ortaokul öğrencileri, Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sosyal Çocuk Akademisi” kapsamındaki “gastronomi” ve “mimarlık&rd..