Üniversitemizin bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar hakkında çalışmalar sürdürerek, görüş bildirmek ve birimlerimizden gelen teklifleri inceleyip değerlendirerek Senato’ya sunmak üzere Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında 4 (dört) yıl süreyle görev yapmak üzere Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 07 nolu kararı ile kurulan Komisyon.

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

(Rektör Yardımcısı) Başkan
Göreve Başlama: 18.08.2020

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Dekanı (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi (Üye)

Prof. Dr.
Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

fkarabulut@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1234

Prof. Dr.
Selda ÇAĞLAR

scaglar@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1328

Dr. Öğr. Üyesi
Hakan Sabri ÇELİKYAY

hcelikyay@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 235 71 51