“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 7 (3) maddesi uyarınca Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 03 nolu kararı ile kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Prof. Dr.
Erhan TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4813

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

Fakülte (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Handan KÖKSAL

handankoksal@trakya.edu.tr 

Üye
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 213 71 02 / 112

Dr. Öğr. Üyesi
Hayati ARDA

harda@trakya.edu.tr 

Meslek Yüksekokulu (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 28 24 / 1187

Dr. Öğr. Üyesi
Sedef ZEYREKLİ YAŞ

sedefyas@trakya.edu.tr 

Üye
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 336 28 41 / 135

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Yüksekokul (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122

Prof. Dr.
Necdet SÜT (Üye)

nsut@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1632

Prof. Dr.
Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

fkarabulut@trakya.edu.tr 

Üye
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1234

Prof. Dr.
Abdullah TAŞ

abdullahtas@trakya.edu.tr 

Üye
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1237

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1415

Prof. Dr.
Mahmut GÜLER

mahmutguler@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Prof. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

Üye
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Hast. Başmüdürü
Ahmet SEZGİN

ahmetsezgin@trakya.edu.tr 

Genel Sekreter Yrd. V. (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 236 45 51 / 113

Strateji Geliştirme D. Bşk.
Aydın DÖNMEZ

aydind@trakya.edu.tr 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 223 42 27 / 1201sertacsevinc@trakya.edu.tr 

Öğrenci Temsilcisi (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025