“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin 7 (3) maddesi uyarınca Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 03 nolu kararı ile kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Prof. Dr.
Erhan TABAKOĞLU

erhantabakoglu@trakya.edu.tr 

Rektör (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4813

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

ahamdizafer@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025

Prof. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Handan KÖKSAL

handankoksal@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 213 71 02 / 112

Dr. Öğr. Üyesi
Hayati ARDA

harda@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 28 24 / 1187

Dr. Öğr. Üyesi
Sedef ZEYREKLİ YAŞ

sedefyas@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 336 28 41 / 135

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122

Prof. Dr.
Necdet SÜT

nsut@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1632

Prof. Dr.
Ayhan AYTAÇ

aaytac@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1220

Prof. Dr.
Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

fkarabulut@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1234

Prof. Dr.
Abdullah TAŞ

abdullahtas@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1237

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

Kalite Koordinatorü
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1415

Prof. Dr.
Mahmut GÜLER

mahmutguler@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 71 51

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610

Doç. Dr.
Mehmet Kenan TERZİOĞLU

kenanterzioglu@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1121

Hast. Başmüdürü
Ahmet SEZGİN

ahmetsezgin@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 236 45 51 / 113

Öğrenci İşl. D. Bşk.
Türker TÜKÜÇ

turkertukuc@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 235 05 91

Strateji Geliştirme D. Bşk.
Aydın DÖNMEZ

aydind@trakya.edu.tr 

(Üye)
20.01.2022 - 20.01.2025
Telefon: 0 (284) 223 42 27 / 1201


Mikail Can SALMAN

mikailcansalman@trakya.edu.tr 

Öğrenci Temsilcisi (Üye)
20.01.2022 - 20.01.2023