İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunun 04.10.2000 tarih ve 18 sayılı toplantısında alınan 6/d nolu kararı ile kurulmuş bulunan komisyona aşağıda belirtilen öğretim üyeleri seçilmiştir.

(2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışında görevlendirilecek araştırma görevlilerinin durumlarını incelemek ve yurtdışı görev süresi uzatılacak araştırma görevlileri hakkında rapor düzenlemek üzere kurulmuştur.)

Prof. Dr.
Murat YURTCAN

myurtcan@trakya.edu.tr 

Komisyon Başkanı
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1201

Prof. Dr.
Ayhan GENÇLER

ayhangencler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1101

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye)

Prof. Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekanı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof. Dr.
Sevinç MADEN

sevincmaden@trakya.edu.tr 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Üye)
Telefon: 0 (284) 214 57 12 / 1122