Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

Başkan
01.10.2020 - 01.10.2022
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Prof. Dr.
Metin AYDOĞDU

metina@trakya.edu.tr 

(Üye)
01.10.2020 - 01.10.2022
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1415

Prof. Dr.
Hacı Ali GÜLEÇ

hacialigulec@trakya.edu.tr 

(Üye)
01.10.2020 - 01.10.2022
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1316

Prof. Dr.
Yılmaz ÇAMLITEPE

yilmazc@trakya.edu.tr 

(Üye)
01.10.2020 - 01.10.2022
Telefon: 0 (284) 235 28 26 / 1217

Prof. Dr.
Özlem Çetin ERDOĞAN

ozlemerdogan@trakya.edu.tr 

(Üye)
01.10.2020 - 01.10.2022
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1209

Prof. Dr.
Hamide Burcu ÖZGÜVEN

hburcuozguven@trakya.edu.tr 

(Üye)
01.10.2020 - 01.10.2022
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Prof. Dr.
Şaban AKTAŞ

sabana@trakya.edu.tr 

(Üye)
01.10.2020 - 01.10.2022
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 140