Engelsiz Üniversite Komisyonu

Prof. Dr.
Selda ÇAĞLAR

scaglar@trakya.edu.tr 

Koordinatör
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1328

Prof. Dr.
Emine AHMETOĞLU

emineahmetoglu@trakya.edu.tr 

(Üye)
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1212

Prof. Dr.
Okan ÇALIYURT

caliyurt@trakya.edu.tr 

(Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 150

Prof. Dr.
Işık GÖRKER

isikgorker@trakya.edu.tr 

(Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1176

Prof. Dr.
Hilmi KUŞÇU

hilmi@trakya.edu.tr 

(Üye)
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1108

Doç. Dr.
Zülfiye Gül ERCAN

zgulercan@trakya.edu.tr 

(Üye)
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1236

Dr. Öğr. Üyesi
Berk MİNEZ

berkminez@trakya.edu.tr 

(Üye)
Telefon: 0 (284) 225 69 92

Öğr. Gör.
Meltem TOKSÖZ

meltemtoksoz@trakya.edu.tr 

(Üye)
Telefon: 0 (284) 235 77 04

Hast. Başmüdürü
Ahmet SEZGİN

ahmetsezgin@trakya.edu.tr 

(Üye)
Telefon: 0 (284) 236 45 51 / 113

Abdullah ÇELİK

Engelli Öğrenci Temsilcisi (Üye)