Eğitim-Öğretim Komisyonu

Üniversitemizde eğitim-öğretim ile ilgili konuların Senato’da görüşülüp karar alınmasına esas olmak üzere; birimlerimizden gelen eğitim-öğretim ile ilgili teklifleri inceleyip, değerlendirerek Senato’ya sunmak üzere Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında 4 (dört) yıl süreyle görev yapmak üzere Üniversitemiz Senatosunun 07 Ocak 2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 04 nolu kararı ile kurulan Komisyon.

Prof. Dr.
Murat TÜRKYILMAZ

mturkyilmaz@trakya.edu.tr 

(Rektör Yardımcısı) Başkan
18.08.2020 - 18.08.2024
Telefon: 0 (284) 223 02 16

Prof. Dr.
Ömer ZAİM

omerzaim@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesiı (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1239

Prof. Dr.
Berkan DEMİRAL

berkandemiral@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1332

Prof. Dr.
Ayşegül ÖZTÜRK

aozturk@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1205

Prof. Dr.
Bülent Sabri CIĞALI

bscigali@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1503

Prof. Dr.
Özlem Çetin ERDOĞAN

ozlemerdogan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 235 28 25 / 1209

Dr. Öğr. Üyesi
Levent DOĞAN

ldogan@trakya.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (Üye)
07.09.2020 - 07.09.2024
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1610