Edirne Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Prof. Dr.
Çetin Hakan KARADAĞ

hkaradag@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4619

Doç. Dr.
Özgür GÜNDÜZ

ozgurgunduz@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı (Başkan Yardımcısı)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1431

Prof. Dr.
Yavuz Atakan SEZER

atakansezer@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1199

Prof. Dr.
Tevfik AKTOZ

tevfikaktoz@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.
Necdet SÜT

nsut@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1632

Uzm. Dr.
Esin Seçgin SAYHAN

 

Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü

Prof. Dr.
Hüsnüye Figen KULOĞLU

hfigenkuloglu@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Telefon: 0 (284) 236 09 09 / 4818

Prof. Dr.
Hakan ERBAŞ

herbas@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1620

Prof. Dr.
Sevtap Hekimoğlu ŞAHİN

sevtaphekimoglusahin@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr.
Metin BUDAK

metinbudak@trakya.edu.tr 

T.Ü Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
Telefon: 0 (284) 235 76 41