Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 3. maddesi “Üniversite Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir Rektör Yardımcısı, 3 öğretim elemanı (Dekan ve Yüksekokul Müdürleri de olabilir.) ve bir sayman olmak üzere 5 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu Eksiksiz Olarak toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof. Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekanı
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof. Dr.
Abdullah TAŞ

abdullahtas@trakya.edu.tr 

Hastane Başhekimi
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1237

Prof. Dr.
Recep YAĞIZ

recepyagiz@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1230