Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi gereğince; “Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu”nda Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından aşağıdaki üyeler seçilmiştir.

(Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri’nden ve Senato’nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 (dört) yıl için görevlendirilir.)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Prof. Dr.
Osman Nuri HATİPOĞLU

osmanh@trakya.edu.tr 

Rektör Yardımcısı (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 4811

Prof. Dr.
Necdet SÜT

nsut@trakya.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1632

Prof. Dr.
Şaban AKTAŞ

sabana@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
01.10.2019 - 01.10.2023
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 140

Prof. Dr.
Zafer KOÇAK

zaferkocak@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
01.10.2019 - 01.10.2023
Telefon: 0 (284) 235 76 41 / 1074

Prof. Dr.
Hacı Ali GÜLEÇ

hacialigulec@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
01.10.2019 - 01.10.2023
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1316

Doç. Dr.
Esma MIHLAYANLAR

emihlayanlar@trakya.edu.tr 

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
10.01.2020 - 01.10.2023
Telefon: 0 (284) 225 69 92 / 152

Dr. Öğr. Üyesi
İrem ÇETİNKAYA

irem.cetinkaya@trakya.edu.tr 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
11.11.2021 - 11.11.2025

Dr. Öğr. Üyesi
Andaç ŞAHİN MESUT

andacs@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
11.11.2021 - 11.11.2025
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1405

Dr. Öğr. Üyesi
Elvin DİNLER KISAÇTUTAN

elvindinler@trakya.edu.tr 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi (Üye)
11.11.2021 - 11.11.2025
Telefon: 0 (284) 235 71 51 / 1350