Arabuluculuk Komisyonu

Arabuluculuk Davet Mektupları gönderim adresi:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü

22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE

Elektronik posta adresi: arabuluculuk@trakya.edu.tr

 

Av.
Özden İPÇİ

ozdenipci@trakya.edu.tr 

Asil (Üye)
Telefon: 0 (284) 223 55 04 / 1158

Şube Md.
Çetin KAYA

cetinkaya@trakya.edu.tr 

Asil (Üye)
Telefon: 0 (284) 223 10 93 / 1613

Hast. Müdürü
Muzaffer TUDAN

muzaffertudan@trakya.edu.tr 

Asil (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 1540

Hukuk Müşaviri
Olcay ÖZGİRAY ATASOY

olcayozgiray@trakya.edu.tr 

Yedek (Üye)
Telefon: 0 (284) 223 55 04 / 1156

Personel Daire Başkanı
İlyas İPEK

ilyasipek@trakya.edu.tr 

Yedek (Üye)
Telefon: 0 (284) 223 42 15 / 1371