AKTS Alt Komisyonu

Prof. Dr.
Ömer ZAİM

omerzaim@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı (Başkan)
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1239

Prof. Dr.
Eylem BAYIR

eylembayir@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Üye)
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1215

Prof. Dr.
Hilmi KUŞÇU

hilmi@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 226 12 17 / 1108

Doç. Dr.
Seda (Taş) İLMEK

sedatas@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 95 27 / 1412

Dr. Öğr. Üyesi
Şükrü Öner DİNÇ

sukrudinc@trakya.edu.tr 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (Üye)
Telefon: 0 (284) 235 80 39

Doç. Dr.
Gökhan ILGAZ

gokhani@trakya.edu.tr 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Üye)
Telefon: 0 (284) 212 08 08 / 1278