2547 Sayılı Kanunun 53-c 2 Maddesinin (d), (f) Fıkraları Uyarınca, Öğretim Elemanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri Hakkında Son Soruşturmanın Açılıp Açılmamasına Karar vermeye Yetkili Kurul

(1) yıl süre ile görev yapacak olan “Kurul”un aşağıda açık kimlikleri belirtilen Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

Prof.Dr.
Ahmet Muzaffer DEMİR

mdemir@trakya.edu.tr 

Tıp Fakültesi Dekanı (Başkan)
02.09.2016 - 02.09.2017
Telefon: 0 (284) 235 76 42 / 4612

Prof.Dr.
Yılmaz ÇAN

ycan@trakya.edu.tr 

Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2017

Prof.
Şevket Erol OKAN

erolokan@trakya.edu.tr 

Fen Fakültesi Dekanı (Üye)
02.09.2016 - 02.09.2017
Telefon: 0 (284) 235 95 92 / 1151

Prof.Dr.
İlker ALP

ilkeralp@trakya.edu.tr 

Edebiyat Fakültesi Dekanı (Yedek Üye)
02.09.2016 - 02.09.2017