RSS | Trakya Üniversitesi Rektörlüğü | T.C. Trakya Üniversitesi http://www.trakya.edu.tr/rss/ T.C. Trakya Üniversitesi - Trakya Üniversitesi Rektörlüğü - RSS Wed, 26 Apr 17 22:26:50 +0300 Trakya Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Geliştirme Ekibi webmaster@trakya.edu.tr webmaster@trakya.edu.tr 12.09.2017 ... XIII. ULUSLARARASI KATILIMLI EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ http://www.trakya.edu.tr/news/-xiii--uluslararasi-katilimli-ekoloji-ve-cevre-kongresi http://www.trakya.edu.tr/news/-xiii--uluslararasi-katilimli-ekoloji-ve-cevre-kongresi 18.05.2017 ... 6. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU http://www.trakya.edu.tr/news/-6--egzersiz-fizyolojisi-sempozyumu http://www.trakya.edu.tr/news/-6--egzersiz-fizyolojisi-sempozyumu 17.05.2017 ... ODA MÜZİĞİ KONSERİ http://www.trakya.edu.tr/news/oda--muzigi--konseri http://www.trakya.edu.tr/news/oda--muzigi--konseri 15.05.2017 ... TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ II. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ http://www.trakya.edu.tr/news/-trakya-universiteler-birligi-ii--lisansustu-ogrenci-kongresi http://www.trakya.edu.tr/news/-trakya-universiteler-birligi-ii--lisansustu-ogrenci-kongresi 13.05.2017 ... BALKAN KARDİYOONKOLOJİ ZİRVESİ http://www.trakya.edu.tr/news/-balkan-kardiyoonkoloji-zirvesi http://www.trakya.edu.tr/news/-balkan-kardiyoonkoloji-zirvesi 12.05.2017 ... İNME SONRASI REHABİLİTASYONA GÜNCEL BAKIŞ http://www.trakya.edu.tr/news/-inme-sonrasi-rehabilitasyona-guncel-bakis http://www.trakya.edu.tr/news/-inme-sonrasi-rehabilitasyona-guncel-bakis 06.05.2017 ... TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ SÜREKLİ EĞİTİM TOPLANTISI http://www.trakya.edu.tr/news/-turk-ortopedi-ve-travmatoloji-dernegi-surekli-egitim-toplantisi http://www.trakya.edu.tr/news/-turk-ortopedi-ve-travmatoloji-dernegi-surekli-egitim-toplantisi 04.05.2017 ... MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YIL SONU KONSERİ http://www.trakya.edu.tr/news/muzik-egitimi--anabilim-dali-yil-sonu-konseri http://www.trakya.edu.tr/news/muzik-egitimi--anabilim-dali-yil-sonu-konseri 04.05.2017 ... TIBBİ BİLİMLER ÖĞRENCİLERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ: EDİRNE 2017 http://www.trakya.edu.tr/news/tibbi-bilimler-ogrencilerine--bilimsel-arastirma-ve-proje-hazirlama-egitimi--edirne-2017 http://www.trakya.edu.tr/news/tibbi-bilimler-ogrencilerine--bilimsel-arastirma-ve-proje-hazirlama-egitimi--edirne-2017 02.05.2017 ... MUAMMER KETENCOĞLU VE BALKAN YOLCULUĞU - SANDIĞIMDAN RUMELİ TÜRKÜLERİ http://www.trakya.edu.tr/news/muammer-ketencoglu-ve-balkan-yolculugu----sandigimdan-rumeli-turkuleri http://www.trakya.edu.tr/news/muammer-ketencoglu-ve-balkan-yolculugu----sandigimdan-rumeli-turkuleri 02.05.2017 ... TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ SPOR MÜSABAKALARI http://www.trakya.edu.tr/news/-trakya-universiteler-birligi-spor-musabakalari http://www.trakya.edu.tr/news/-trakya-universiteler-birligi-spor-musabakalari 28.04.2017 ... “SULTANLARIN SANATA YANSIYAN İZLERİ” KONULU PANEL VE SERGİ http://www.trakya.edu.tr/news/--sultanlarin-sanata-yansiyan-izleri--konulu-panel-ve-sergi http://www.trakya.edu.tr/news/--sultanlarin-sanata-yansiyan-izleri--konulu-panel-ve-sergi 27.04.2017 ... PSİKOLOJİ GÜNLERİ: SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA ANTİ-SOSYAL DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ: DURUM ÇALIŞMASI http://www.trakya.edu.tr/news/psikoloji-gunleri--suca-suruklenen-cocuklarda-anti-sosyal-davranislarin-incelenmesi--durum-calismasi http://www.trakya.edu.tr/news/psikoloji-gunleri--suca-suruklenen-cocuklarda-anti-sosyal-davranislarin-incelenmesi--durum-calismasi 27.04.2017 ... EDİRNE'DEN BALKANLAR VE AVRUPA'YA BİR BAKIŞ: TÜRKİYE-BULGARİSTAN-ROMANYA http://www.trakya.edu.tr/news/edirne-den-balkanlar-ve-avrupa-ya-bir-bakis--turkiye-bulgaristan-romanya http://www.trakya.edu.tr/news/edirne-den-balkanlar-ve-avrupa-ya-bir-bakis--turkiye-bulgaristan-romanya 27.04.2017 ... 4. BESLENME VE DİYETETİK SEMPOZYUMU http://www.trakya.edu.tr/news/-4--beslenme-ve-diyetetik-sempozyumu http://www.trakya.edu.tr/news/-4--beslenme-ve-diyetetik-sempozyumu 27.04.2017 ... ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU http://www.trakya.edu.tr/news/-uluslararasi-sinan-sempozyumu http://www.trakya.edu.tr/news/-uluslararasi-sinan-sempozyumu 27.04.2017 ... “KLASİK EDEBİYAT METİNLERİNİN ŞAHİTLİĞİNDE ŞANLI BAYRAĞIMIZIN SEMBOLİZMİ” KONULU SEMİNER http://www.trakya.edu.tr/news/--klasik-edebiyat-metinlerinin-sahitliginde-sanli-bayragimizin-sembolizmi--konulu-seminer http://www.trakya.edu.tr/news/--klasik-edebiyat-metinlerinin-sahitliginde-sanli-bayragimizin-sembolizmi--konulu-seminer 26.04.2017 ... MUAMMER KETENCOĞLU VE BALKAN YOLCULUĞU - SANDIĞIMDAN RUMELİ TÜRKÜLERİ http://www.trakya.edu.tr/news/muammer-ketencoglu-ve-balkan-yolculugu---sandigimdan-rumeli-turkuleri- http://www.trakya.edu.tr/news/muammer-ketencoglu-ve-balkan-yolculugu---sandigimdan-rumeli-turkuleri- 26.04.2017 ... ICF VE NÖROLOJİK FİZYOTERAPİ KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ http://www.trakya.edu.tr/news/icf-ve-norolojik-fizyoterapi-konferansi-gerceklestirildi http://www.trakya.edu.tr/news/icf-ve-norolojik-fizyoterapi-konferansi-gerceklestirildi 26.04.2017 ... DÜZENDEN KAOSA BASİT SARKACIN KISA TARİHİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ http://www.trakya.edu.tr/news/duzenden-kaosa-basit-sarkacin-kisa-tarihi-semineri-gerceklestirildi http://www.trakya.edu.tr/news/duzenden-kaosa-basit-sarkacin-kisa-tarihi-semineri-gerceklestirildi